Frågor och svar om det nya bygget

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Rydebäcksskolans nya lokaler. 

Var i Rydebäck byggs de nya lokalerna?

Nya lokaler byggs vid Rydebäcks station.

När ska det vara klart?

Lokalerna kommer att vara färdigställda under hösten 2018 och kommer att vara tillgängliga för skolans elever den 5 november, 2018.

För vem byggs lokalerna?

I de nya lokalerna kommer verksamhet att bedrivas för alla skolåldrar från förskoleklass till årskurs 9. Den totala kapaciteten för de nya lokalerna beräknas vara ca 550 elever.

Vad kommer att hända med Rydebäcksskolans nuvarande lokaler?

I de nuvarande skollokalerna vid centrum kommer det även i fortsättningen att bedrivas verksamhet för alla skolåldrar. Dessa lokaler har en kapacitet på 600 till 650 elever för alla skolåldrar.

Ska man behålla paviljongerna?

För de paviljonger som idag används för skolverksamhet kommer en utredning att göras för att planera hur de ska användas när de nya lokalerna står färdiga.

Hur många elever kan det egentligen gå på Rydebäcksskolan som helhet?

När de nya lokalerna är färdigställda finns det en total kapacitet på ca 1200 elever i Rydebäck. Då lokalerna i de båda skolhusen är anpassade för alla åldrar kommer därför verksamhet att bedrivas på båda ställena i ett 6-16 års-perspektiv för att säkerställa ett effektivt och bra nyttjande av alla lokalytor.

Kommer skolan ha samma rektor?

Ja, Rydebäckskolan leds av rektor Magnus Lindow.
Malin Andersson – biträdande rektor Förskoleklass och fritidshem (från april, 2018)
Alma Fazlic – biträdande rektor åk 1-3 och förskoleklass
Malin Glad – biträdande rektor åk 4-6
Johan Borkmar – biträdande rektor åk 7-9

När vet man vilka elever som ska vara i de nya lokalerna?

Helsingborgs stad genomför årets skolval under perioden den 1 december- 31 januari. Då ska elever som ska börja i skolan eller som ska byta skola göra sitt skolval. Elever som idag är inskrivna i Rydebäck behöver inte välja skola. Därefter så inleder skolledningen arbetet med att gruppera de olika eleverna, både i nya och befintliga lokaler. Rektor beslutar om skolans inre organisation utifrån ramen att båda lokalerna ska inhysa elever i årskurserna F- 9. Som vårdnadshavare kan man inte påverka i vilken lokal eleven ska undervisas i.

Vilka lärare ska arbeta i vilka lokaler?

När skolvalet är genomfört så bygger skolledningen sin organisation. Detta arbete skiljer sig inte från andra år eller hur man gör på andra skolor. Tjänstefördelningen bör vara klar under senare delen av vårterminen och sträcker sig över hela läsåret 2018/2019. Med anledning av att skolan får nya lokaler mitt under pågående läsår så kommer eventuellt tjänstefördelningen att behöva ses över.

Om jag vill veta mer, var hittar jag den informationen?

Under planeringsprocessen kommer vi att återkomma med information regelbundet så att intresserade har möjlighet att följa arbetet. Barn och vårdnadshavare får sin information i unikum genom blogginlägg som skolledningen lägger in under rubriken ”nya skollokaler”. Utomstående når informationen genom skolans hemsida på https://rydebacksskolan.helsingborg.se/

Vad gör man just nu, kopplat till de nya lokalerna?

Vi har påbörjat en dialog om hur läsåret 2018 – 2019 ska organiseras för Rydebäcksskolans elever fram tills de nya lokalerna är färdiga för användning och hur vi ska använda dem på bästa sätt när de blir tillgängliga.

Vår utgångspunkt är, som alltid, att planera och genomföra bästa möjliga skolverksamhet för barn och ungdomar i Rydebäck.