Vi bygger nya skollokaler vid stationsområdet

Vi bygger nya skollokaler på Ängesögatan som ska stå klar för våra elever i årskurs F-9 under hösten 2018. Det ger nya möjligheter för både våra nuvarande och kommande elever.

Rektor Magnus Lindow ser ett stort behov.

– Vi har längtat efter de här nya lokalerna länge. Vi är väldigt trångbodda just nu. Vi kommer att ha nya och bra specialsalar, som hemkunskapssalar, slöjdsalar och musiksalar. Den nya byggnaden kommer även att ha bra möjligheter för eleverna på rasten, både inomhus och utomhus med en ny skolgård. En annan sak som är väldigt positivt är att vi kommer att ha två matsalar istället för en.

Lokalerna kommer att ligga cirka 500 meter ifrån Rydebäcksskolan. Eleverna korsar inte några stora vägar om de behöver gå mellan skolans byggnader. Paviljongerna som byggdes provisoriskt kommer så småningom att tas bort.

Lättare att rekrytera personal

Rekryteringen av personal är en annan sak som Magnus har tänkt på.

– Det underlättar såklart att våra nya lokaler kommer att ligga väldigt nära Rydebäcks station. Nya och fräscha lokaler är alltid attraktivt.

Eleverna ser ljust på framtiden

Kajsa Bjurbom är med i elevrådet på Rydebäcksskolan. Hon ser fram emot det nya och blickar framåt.

– Vi i elevrådet tycker att det är jättekul att beslutet har fattats att bygga nytt. Vi kommer att få nya möjligheter att jobba på ett ännu bättre sätt.

Eleverna tror också på att en ny skolmiljö är bra för att nå målen.

– Vi vet att man mår bra i en lugn miljö och då kan man arbeta lättare för att nå sina mål. Jag går i nian och ska sluta här snart, men jag kan känna mig lugn och trygg, för jag vet att min lillebror kommer att få nya och bra möjligheter. Det gör mig glad, säger Kajsa.