Vi bygger ny skola i Rydebäck

Vi bygger en ny skola i Rydebäck som ska stå klar under hösten 2018. Det ger nya möjligheter för både våra nuvarande och kommande elever.

Rektor Magnus Lindow ser ett stort behov.

– Vi har längtat efter den här nya skolan länge. Vi är väldigt trångbodda just nu. Den nya skolan kommer att ha nya och bra specialsalar, som hemkunskapssalar, slöjdsalar och musiksalar. Skolan kommer även att ha bra möjligheter för eleverna på rasten, både inomhus och utomhus med en ny skolgård. En annan sak som är väldigt positivt är att vi kommer att ha två matsalar istället för en.

Den nya skolan kommer att ligga cirka 500 meter ifrån Rydebäcksskolan. Eleverna korsar inte några stora vägar om de behöver gå mellan skolorna. Paviljongerna som byggdes provisoriskt kommer så småningom att tas bort.

Lättare att rekrytera personal

Rekryteringen av personal till den nya skolan är en annan sak som Magnus har tänkt på.

– Det underlättar såklart att den nya skolan kommer att ligga väldigt nära Rydebäcks station. En ny skola i sig är alltid attraktivt.

Eleverna ser ljust på framtiden

Kajsa Bjurbom är med i elevrådet på Rydebäcksskolan. Hon ser fram emot den nya skolan och blickar framåt.

– Vi i elevrådet tycker att det är jättekul att beslutet har fattats att bygga denna nya skola. Med den nya skolan kommer vi att få nya möjligheter att jobba på ett ännu bättre sätt.

Eleverna tror också på att en ny skolmiljö är bra för att nå målen.

– Vi vet att man mår bra i en lugn miljö och då kan man arbeta lättare för att nå sina mål. Jag går i nian och ska sluta här snart, men jag kan känna mig lugn och trygg, för jag vet att min lillebror kommer att få gå på en ny skola med nya och bra möjligheter. Det gör mig glad, säger Kajsa.