Naturen som lärobok

En skola med närhet till grönområden har fantastiska möjligheter att ta vara på de naturliga läroverktyg som finns i vår omgivning. Bild, läsning och historia lämpar sig utmärkt ute i naturen.

Elever i årskurs 1 har bland annat fått lov att bekanta sig med begreppet färglära genom en bildlektion ute under vinterhalvåret. Under en vecka målade eleverna i snön med vattenfärg. Genom olika övningar utvecklade eleverna både grov- och frimotoriken samt koordinationen mellan hand och öga.

Läsa och skriva med hjälp av skogen

Eleverna i årskurs 4 utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag med hjälp av närmiljön. Detta under temat ”skogen”. Genom att undersöka närmiljön, göra olika experiment, se på film och läsa texter lär sig eleverna att känna igen och namnge växter och djur i närmiljön. Den nya kunskapen ska sedan skrivas ned av eleverna själva så att andra förstår.

Historielektion i närområdet

Eleverna i årskurs 5 får bekanta sig med sin egen by och dess historia, genom att cykla runt i omgivningen och besöka olika platser som betytt något speciellt för byns utveckling. Bland annat har detta resulterat i en Skåneresa med utflyktsmål som Lunds domkyrka, Ale stenar, Glimmingehus och Kivik.