Eleven och omvärlden

På Rydebäcksskolan arbetar vi mycket med internationalisering, att förstå och lära känna andra kulturer och språk. Tillsammans med pedagoger får våra elever också besöka företag. Eleverna får då insikt i flera olika branscher och yrkesmöjligheter.

Vi har bland annat språkcaféer där elever får åka till Lund och fika med utbytesstudenter utifrån sitt språkval, till exempel spanska eller franska. Årskurs 9 åker på studieresa till sitt respektive språkområde, för att stimulera intresse och inlärning.

Vi försöker också att relatera till arbetslivet i den mån det är möjligt i undervisningen. Istället för den traditionella praon i årskurs 8, där eleverna tillbringar tid på en arbetsplats för att lära sig hur det är ute i yrkeslivet, så har vi fokus på att eleverna ska få insikt i flera olika branscher och yrkesmöjligheter.

I projektet Satellitklassrum får eleverna möjlighet att tillsammans med pedagoger besöka flera olika företag. Syftet är att sätta igång tankar hos eleverna kring vad som är nyttan med att gå i skolan. Vad ska det leda till och hur kan kunskaperna från skolan hjälpa dem i framtida yrkesroller? Vad är önskvärt agerande i yrkeslivet? Samt viktigast av allt, vilken väg är man själv intresserad av att gå på karriärstegen och hur ska man göra för att nå sina egna personliga mål?