search error_outline

Elevinflytande

På Rydebäcksskolan har vi två elevråd, ett matråd och ett biblioteksråd där eleverna kan vara med och påverka vardagen på skolan.

På Rydebäcksskolan finns det två elevråd. Ett för eleverna i årskurs 1-6 och ett i årskurs 7-9. Elevrådsrepresentant väljs av klassen. Representanter ifrån elevrådet i årskurs 4-9 är dessutom med under skyddsronden. Matråd hålls en gång i månaden, med en representant från varje klass.

Utställningar på biblioteket

Rydebäcks skolområde samarbetar med Rydebäcks bibliotek i olika frågor. Två gånger per termin har vi biblioteksråd. Rådet består av elever och personal från skolan och förskolan och representanter från biblioteket som möts för att diskutera inköp och olika teman. Om exempelvis årskurs 2 ska ägna sig åt järnålder så kan biblioteket plocka fram material och se över om de behöver komplettera med något nytt. Sedan kan även saker som eleverna själva producerat ställas ut på biblioteket.