search error_outline

Så arbetar vi

Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Årskurs F-3

När man börjar på Rydebäcksskolan i förskoleklass möts eleven av förskolepedagoger, grundskollärare och fritidspedagoger. Dessa pedagoger följer gruppen i förskoleklass samt  årskurs 1 för att skapa trygga elever i övergången från förskoleklass till skola.

I varje årskurs är det fem lärare som undervisar och delar på mentorskapet. Årskursen är indelad i två mentorsgrupper, blå och röd där vi arbetar med flexibla grupper, då vi anser att det gynnar elevernas progression och utveckling.Genom tydligt satta sociala mål tränar vi hur vi är mot varandra

På Rydebäcksskolans lågstadie arbetar vi med hela barnet – hela dagen. Vi har varje vecka samverkansmöten mellan skola och fritids för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Vi har en inbjudande skolgård där det varje lunchrast finns roliga rastaktiviteter att välja på.

Årskurs 4-9 

På Rydebäcksskolans mellanstadie finns det ca 330 elever. Mellanstadiet är uppdelat på 2 skolhus där årskurs 4 är tillsammans med F-3 i skolhus 1 och 5-6 befinner sig i skolhus 2 tillsammans med högstadiet.

På skolans högstadiedel finns ca 300 elever. Vi håller till i skolhus 2 vid Rydebäcks station. Skolhuset är nybyggt och vi strävar efter att utnyttja lärmiljön som finns på bästa sätt.

På hela Rydebäcksskolan strävar vi efter att utnyttja lärmiljön som finns på bästa sätt. Den är en viktig faktor för vår differentierade undervisning som vi kan se skapar trygghet och skapar en ökad studiero.

Vi jobbar med samma strukturer oavsett vilket ämne det gäller för att eleven hela tiden ska känna igen sig. Dessa strukturer kan vara alltifrån hur lektionen är uppbyggd till att eleven alltid vet vilken plats denne ska sitta på. Att jobba med anpassningar som är bra för hela gruppen är en självklarhet, detta hjälper även elever individuellt.

Våra lärare har höga förväntningar på eleverna. Detta förhållningssätt tror vi en bidragande orsak till elevernas goda resultat. Vi tror också att det är bra med tydliga regler kring hur vi förväntas uppträda på skolan för att alla ska nå så långt som möjligt – en lugn och trygg studiemiljö är A och O för att lyckas.