171218 – Inflyttningsdatum klart

Nu har beskedet kommit – Rydebäcksskolan kommer ha tillgång till de nya lokalerna från och med vecka 45. Konkret kan alltså så våra elever och personal flytta in och börja använda dem den 5 november 2018. Det innebär att förutsättningarna när det gäller lokaler är klarlagda och vi kan påbörja planeringen av läsåret 2018 – 2019.

Planeringen framöver

Med de nya lokalförutsättningarna skapas nya möjligheter för vårt pedagogiska arbete. De möjligheterna ska vi ta vara på. Därför har vi redan tidigt under höstterminen påbörjat några viktiga processer för fortsatt arbete.

Våra viktigaste utvecklingsprocesser på skolan just nu är vårt arbete kring sociala och pedagogiska lärmiljöer. Den sociala lärmiljön handlar om vad vår skola kännetecknas av och står för eller med andra ord, vilken kultur vi vill skall prägla hela vår skola – personal och elever. Den pedagogiska lärmiljön handlar om hur och på vilket sätt vi vill undervisa för att nå så bra resultat som möjligt. BfL (bedömning för lärande), en utvecklingsprocess Rydebäcksskolan har jobbat med under hela 2017, är en del i detta som vi kommer att fortsätta med även framöver.

Skolvalet i Helsingborgs stad är nästa viktiga steg för att för att vi sedan ska kunna presentera hur planeringen för kommande läsår 2018/2019 ska kunna se ut.

Det vi vet är att i inledningen av läsåret 18/19, från augusti till och med oktober, har vi tillgång till samma lokaler som idag, inklusive alla paviljonger. Det innebär att vi kommer att vara tvungna att ha en planering som gäller för augusti till oktober, för att sedan från och med vecka 45 få igång vår långsiktiga organisation där vi har tillgång till våra nya lokaler. Som det ser ut idag kommer vi i samband med det också att lämna alla övriga lokaler, det vill säga samtliga paviljonger, inklusive Skogsdungen. Även hemkunskapssalen på Blidö förskola kommer att lämnas.