Rydebäcksskolan utökar med paviljonger för högstadiet

Antalet elever på Rydebäcksskolan blir bara fler och fler och för att vi alla ska få plats tills att vi får vår nya skola utökar vi med paviljonger till höstterminen 2016. Här kommer våra högstadieelever att ha en del av sin undervisning.

Inför nästa läsår kommer Rydebäcksskolan enligt våra beräkningar att växa med 30-40 elever och läsåret därpå, 2017-2018, med ytterligare cirka 25 elever. Utökningen kommer framför allt att ske på högstadiet i årskurserna 7-9 men i dagsläget har vi inte tillräckligt med lokaler för en sådan utökning.

För att få bukt med lokalbristen ordnar vi en paviljonglösning som kommer att lösa problemet åtminstone fram till läsåret 18/19, då vi hoppas att vår nya skola står på plats. Paviljongen kommer att ligga i området Gräddögatan/Klostervägen och hit ska våra högstadieelever få flytta.

Paviljonglösningen kommer att innehålla klassrum inklusive en laborationssal, matsal med mottagningskök, elevutrymmen och personalrum. Här kommer vi att låta elevrådet i år 7-9 få vara med och påverka kring utformningen av den inre arbets- och undervisningsmiljön. Lärmiljöerna i paviljongen ska ge en försmak av den nya skolans spännande lärmiljöer, något eleverna är nyfikna på. Vi kommer även att se över utemiljön. Totalt innefattar den föreslagna paviljonglösningen ungefär 100 elever samt personal.

Trycket på den befintliga skolan kommer att minska avsevärt både när det gäller klassrum och elevutrymmen, men i synnerhet när det gäller matsalsmiljön. Särskilt de äldre eleverna som äter i vår nya matsal kommer att märka av skillnaden, men även låg- och mellanstadiet kommer att få mer utrymme och bättre mattider än vad vi kan erbjuda i dagsläget.

Lösningen kommer konkret innebära att högstadieeleverna tillbringar delar av sin skolvecka i de nya paviljongerna. Det leder i sin tur till vissa förflyttningar men vi kommer att försöka minimera dessa genom anpassningar i elevernas scheman.

Magnus Lindow
rektor Rydebäcksskolan