Fritidshem

Det viktigaste för oss är att lyssna på barnens tankar och idéer. Utifrån barnens intressen skapar vi sedan verksamheten på Rydebäckskolans fritidshem. Spel och pussel, cirkustema eller bakning, bingo eller film.

Vi arbetar för att ha ett tillåtande och utvecklande klimat för alla, där det gäller att även tänka på de andra i gruppen och inte bara sig själv. Detta gör vi genom gruppövningar, rollspel och diskussioner. Barnen har en aktiv del i den pedagogiska planeringen. Under våra stormöten en gång i månaden kommer barnen med förslag på vad de vill lära sig, bland annat inom skapande, idrott och utomhusverksamhet.

Pedagogisk lek

Fritidshemmet, som finns på skolan, har fyra avdelningar och ungefär 200 barn inskrivna. Vi öppnar dörrarna klockan 06:00 varje morgon och stänger igen klockan 18:00. Dagarna fylls av allt från utelek och fysisk aktivitet i idrottshallen till bakning, pyssel och film. Under dagarna tränar barnen bland annat sin förmåga till kreativt skapande, att förstå och följa spelregler, agera inför grupp, gemenskap och initiativförmåga.

Kontakta oss

Fritids förskoleklass: 042-10 41 70, 042-10 33 96
Fritids A, år 3: 042-10 41 73
Fritids B, år 1: 042-10 41 78
Fritids C, år 2: 042-10 41 74
Fritids D, år 4-5: 042-10 41 73