171009 – Rydebäcksskolan får nya lokaler för f-9

Nya lokaler byggs vid Rydebäcks station. Lokalerna kommer att vara färdigställda under hösten 2018 och kommer att vara tillgängliga för skolans elever senast vid årsskiftet 2018 – 2019. I de nya lokalerna kommer verksamhet att bedrivas för alla skolåldrar från förskoleklass till årskurs 9. Den totala kapaciteten för de nya lokalerna beräknas vara ca 550 elever.

Nuvarande lokaler

I de nuvarande skollokalerna vid centrum kommer det även i fortsättningen att bedrivas verksamhet för alla skolåldrar. Dessa lokaler har en kapacitet på 600 till 650 elever för alla skolåldrar. För de paviljonger som idag används för skolverksamhet kommer en utredning att göras för att planera hur de ska användas när de nya lokalerna står färdiga.

Förutsättningar för planeringen

När de nya lokalerna är färdigställda finns det en total kapacitet på ca 1200 elever i Rydebäck. Då lokalerna i de båda skolhusen är anpassade för alla åldrar kommer därför verksamhet att bedrivas på bägge ställena i ett 6-16 års-perspektiv för att säkerställa ett effektivt och bra nyttjande av alla lokalytor.

Planeringen framöver

Vi har påbörjat en dialog om hur läsåret 2018 – 2019 ska organiseras för Rydebäcksskolans elever fram tills de nya lokalerna är färdiga för användning och hur vi ska använda dem på bästa sätt när de blir tillgängliga. Vi kommer under hösten 2017 ha en pågående dialog om planeringen för eleverna på Rydebäcksskolan. I samband med skolvalet inför läsåret 2018 – 2019 i mars 2018 kommer vi att informera om hur organisationen under 2018 -2019 är planerad.

Information under processen

Under planeringsprocessen kommer vi att återkomma med information regelbundet så att intresserade har möjlighet att följa arbetet. Vår utgångspunkt är, som alltid, att planera och genomföra bästa möjliga skolverksamhet för barn och ungdomar i Rydebäck.