Resursteam

Rydebäcksskolans resursteam består av specialpedagog, talpedagog och resurspedagoger, som arbetar med elever som behöver särskilt stöd inom klassens ram, enskilt eller i mindre grupp.

Resursteamet arbetar efter en arbetsplan, som ständigt uppdateras och förbättras. Enligt resursteamets handlingsplan görs screeningar i svenska, exempelvis Helsingborgs stads skolors läsgaranti i årskurs 1.

Inför dyslexiutredningar gör resursteamets pedagoger tester och tar tillsammans med mentorerna fram underlag. Resursteamet hjälper också övriga pedagoger med att skriva pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram.

Till resursteamet anmäls elever, som ska tas upp på elevhälsoteamet, som består av rektorer, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och resursteamets pedagoger. Resursteamet har även ansvar för utbildningen av datorprogrammen Alternativa lärverktyg, för de elever som behöver dessa. Även dessa elevers föräldrar erbjuds introduktionsutbildning.