search error_outline

Råd och stöd

Det är viktigt att barn mår bra och trivs i skolan. På Rydebäcksskolan finns elevhälsoteam, studievägledare och resursteam. Vi är också måna om att hålla en god kommunikation med dig som vårdnadshavare.

Elevhälsan

Rydebäckskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Rydebäcksskolan har har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, kurator och studievägledare. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt.

Resursteam

Rydebäcksskolans resursteam arbetar med elever som behöver särskilt stöd inom klassens ram, enskilt eller i mindre grupp.

Resursteamet arbetar tillsammans med alla pedagoger för att kunna skapa så goda möjligheter som möjligt för alla våra elevgrupper men också för enskilda elever som behöver det.

Goda och nära relationer och kontakter med både elever och vårdnadshavare är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med alla våra elever och vi är därför väldigt måna om att ständigt arbeta och utveckla oss själva i vårt arbete här.

Studievägledning

Skolans studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att komma fram till hur din framtid efter grundskolan ser ut. Vilket gymnasieprogram vill du gå? Hur ser ditt drömyrke ut? Vill du fortsätta studera? De har en gemensam genomgång av gymnasieskolan klassvis och det finns även möjlighet att komma till enskilt samtal för att få stöd och råd i valet av utbildning efter grundskolan.

Har ni några tankar eller funderingar – hör av er till Rydebäcksskolans studie- och yrkesvägledare.