Råd och stöd

På Rydebäcksskolan har vi en skolsköterska, skolläkare, kurator och studievägledare som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd.

Det finns även ett resursteam som hjälper elever med behov av särskilt stöd.