Om oss

Att känna delaktighet, ha möjlighet att påverka och att ta ansvar - det ser vi som viktiga förutsättningar för att barn ska trivas och utvecklas på sin skola. Genom att ha fokus på varje barns behov hjälper vi våra elever att utvecklas i sin egen riktning. Välkommen till Rydebäcksskolan – en skola för alla!

Vi arbetar med aktiv, direkt och tydlig kommunikation med både elever, föräldrar och kollegor. På Rydebäcksskolan tänker vi gärna nytt och utanför ramarna. Målet är lärande och utveckling och vägen dit kan ta sig uttryck på många olika sätt.

Skolan mitt i Rydebäck

Skolan ligger mitt i byn och på några minuters gångavstånd ligger Rydebäcks station med pendeltåg med goda förbindelser till både Helsingborgs centrum och Lund/Malmö/Köpenhamn. Skolan består av två skolhus som antingen är nybyggda eller nyrenoverade. Rydebäcksskolan har därmed fantastiska möjligheter med alltifrån skolgårdar med rastaktivitetsverksamheter till moderna lektions- och umgängesytor för alla åldrar. Dessutom är skolans omgivningar med närhet till skog, hav och strand något som vi alla – unga som gamla – både uppskattar och nyttjar mycket.

Rydebäcksskolan – fokus på våra lärmiljöer

Pedagogisk utveckling

På Rydebäcksskolan är vi mycket måna och stolta över vår lärmiljö. Den utgör, sen lång tid tillbaka, huvudfokus i vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete. Ett av våra kollektiva redskap i utvecklingsarbetet är denna bild:

Skolans sociala lärmiljö

På Rydebäcksskolan arbetar pedagoger med god förmåga att utmana, driva på och att skapa förtroendefulla relationer. Undervisningen organiseras efter elevens individuella behov och pedagogerna visar att alla elever kan lära. Vi vet att höga förväntningar på elevernas förmågor är en av framgångsfaktorerna för goda resultat och livslångt lärande.

Pedagogerna på Rydebäcksskolan har goda ämneskunskaper och en bred arsenal av metoder som anpassas utifrån situation och elevernas förutsättningar.

Genom systematiskt arbete har personalen på Rydebäcksskolan skapat en samsyn kring en tydlig pedagogisk idé.

Skolans pedagogiska lärmiljö

Det är viktigt för oss på Rydebäcksskolan att alla, både pedagoger och elever, stödjer och lär av varandra. Därför har vi i undervisningen olika lärandemetoder där eleverna på ett tydligt och konkret sätt arbetar både enskilt och tillsammans. I klassrummet är det viktigt att alla kan lyckas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Vår grundsyn är att alla elever kan och vill lära sig och är nyfikna på livet som de har framför sig.

Skolans fysiska- och digitala lärmiljö

Skolans fysiska lärmiljö, både inomhus och utomhus, är anpassad för att ge riktigt goda förutsättningar för såväl den sociala som den pedagogiska lärmiljön.

Vi ser därför till att det finns utrymme och möjlighet att möta undervisningens och elevernas behov. Det är bland annat synligt genom att inomhusmiljön består av möbler med goda anpassningsmöjligheter och flexibilitet i vardagsarbetet.

Pedagoger och elever jobbar dagligen och aktivt med olika former av fysiska och digitala läromedel vilket är viktigt. Alla årskurser har därför god tillgång till verktyg främst i form av iPads eller datorer.

Här är ett axplock av bilder från vår fina lärmiljö