Om oss

Att känna delaktighet, ha möjlighet att påverka och att ta ansvar - det ser vi som viktiga förutsättningar för att barn ska trivas och utvecklas på sin skola. Genom att ha fokus på varje barns behov hjälper vi våra elever att utvecklas i sin egen riktning. Välkommen till Rydebäcksskolan – en skola för individen.

Vi arbetar med aktiv, direkt och tydlig kommunikation med både elever, föräldrar och kollegor. Vi håller hemmen informerade om vad som händer i skolan och arbetar för att få föräldrarna mer delaktiga i skolans arbete och att de ska känna sig välkomna när de vill. På Rydebäcksskolan tänker vi gärna nytt och utanför ramarna. Målet är lärande och utveckling och vägen dit kan ta sig uttryck på många olika sätt.

Skolan vid havet

Rydebäcksskolan ligger i det lugna bostadsområdet Rydebäck, en mil söder om Helsingborg. Med lummiga grönområden, hav och strand är Rydebäck en perfekt plats för barn att lära och utvecklas. Skolan erbjuder allt från fotbolls- och basketplaner till lekplatser, gungor och sandlådor. Högstadieeleverna har dessutom utomhusbordtennis, musikanläggning och tillgång till olika sorters spel att ägna sig åt på rasterna. Rydebäcksskolan är en F-9 skola med ca. 670 elever.