Nätbaserad undervisning på Rydebäcksskolan

På Rydebäcksskolan är de traditionella läroböckerna på väg att fasas ut helt. Engelskaläraren Maria Kjellsson använder sig istället av nätbaserat material, som Youtube-klipp, Ted talks, readtheory, quill och listening lab. Ett arbetssätt som jämnar ut förutsättningarna för eleverna enligt Maria.

– Fördelen är att det är ett mer individanpassat sätt att jobba på. Alla behöver inte jobba med exakt samma uppgift. Istället kan uppgiften anpassas efter elevens egna nivå och behov.

Maria undervisar årskurs 7-9 i engelska. Där använder eleverna sig av GAFE (Google Apps For Education) – en digital webbplats där elever och pedagoger kan samarbeta, kommunicera och redigera dokument tillsammans.

– I GAFE arbetar eleverna med i stort sett samma saker som tidigare, men på ett mer strukturerat sätt. Eftersom alla länkar och uppgifter samlas på samma ställe finns det möjlighet att gå tillbaka och upprepa.

Eleverna arbetar projektbaserat och har en vecka på sig att göra en uppgift. GAFE gör det möjligt för eleverna att dela dokument med varandra när de gör grupparbeten och skriva samtidigt. Dessutom kan de komma åt uppgifterna vart de än befinner sig, exempelvis ifall någon är sjuk eller på semester.

Möjlighet att arbeta i egen takt

En annan fördel är att det också blir lättare att göra uppgifter i sin egen takt.

– Jag spelar in en genomgång, sedan kan eleverna själva avgöra hur många gånger de behöver se den.

Det här arbetssättet gynnar de som har särskilda behov och kanske inte hänger med vid första genomgången.
– Det blir även lättare att förbereda sig om man vet vad som ska hända i förväg.

– Det finns så otroligt mycket material att jobba med på nätet, därför tycker jag det är synd att begränsa sig till en bok.