Frågor och svar om det nya bygget

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Rydebäcksskolans nya lokaler. 

Var i Rydebäck bygger staden de nya lokalerna?

På Ängesögatan vid Rydebäcks station.

När ska det vara klart?

Lokalerna kommer att vara färdigställda under hösten 2018 och kommer att vara tillgängliga för skolans elever den 5 november 2018.

För vem byggs lokalerna?

I de nya lokalerna på Ängesögatan (skolhus 2) kommer vi att ha verksamhet för alla skolåldrar från förskoleklass till årskurs 9. Den totala kapaciteten för de nya lokalerna beräknas vara ca 550 elever.

Vad kommer att hända med Rydebäcksskolans nuvarande lokaler?

I de nuvarande skollokalerna på Storövägen (skolhus 1) kommer vi även i fortsättningen att ha verksamhet för alla skolåldrar från förskoleklass till årskurs 9. Dessa lokaler har en kapacitet på 600 till 650 elever.

Ska skolan behålla paviljongerna?

För de paviljonger som idag används för skolverksamhet kommer skol- och fritidsförvaltningen att utreda hur de ska användas när de nya lokalerna i skolhus 1 står färdiga.

Hur många elever kan det egentligen gå på Rydebäcksskolan som helhet?

När de nya lokalerna i skolhus 2 är färdigställda finns det en total kapacitet på ca 1200 elever i Rydebäck. Då lokalerna i de båda skolhusen är anpassade för alla åldrar kommer vi därför att ha verksamhet på båda ställena i ett 6-16 års-perspektiv för att säkerställa en hög utbildningskvalitet för våra elever under hela skoldagen.

Kommer skolan att ha samma rektor?

Ja, Rydebäckskolan leds av rektor Magnus Lindow.
Alma Fazlic – biträdande rektor åk 1-3 och förskoleklass
Malin Glad – biträdande rektor åk 4-6
Johan Borkmar – biträdande rektor åk 7-9
Malin Andersson – biträdande rektor förskoleklass och fritidshem (från april, 2018)

När vet jag som vårdnadshavare vilka elever som ska vara i de nya lokalerna?

Helsingborgs stad genomför årets skolval under perioden den 1 december- 31 januari. Då ska elever som ska börja i skolan eller som ska byta skola göra sitt skolval. Elever som idag är inskrivna i Rydebäck behöver inte välja skola. Därefter så inleder skolledningen arbetet med att gruppera de olika eleverna, både i nya lokaler (skolhus 2) och befintliga lokaler (skolhus 1). Rektor beslutar om skolans inre organisation utifrån ramen att båda skolhusen ska vara till för elever i årskurserna F- 9. Som vårdnadshavare kan du inte påverka i vilken lokal eleven ska undervisas i.

Fördelningen av årskurser i de båda skolhusen hösten 2018, preliminärt elevantal:

Skolhus 1 (befintliga lokaler)

Skolhus 2 (nya lokaler)

 F-1, c:a 234 elever (inklusive fritids F-1)  2-3, c:a 205 elever (inklusive fritids 2-3)
 4-5, c:a 190 elever  6, c:a 100 elever (under renoveringstiden av skolhus 1)
 7-9, 262 elever
 Antal elever totalt: 424 st  Antal elever totalt: 567 st

Mer information om fördelningen av årskurserna i våra två skolhus finns att läsa i vår information från 180126.

Vilka lärare ska arbeta i vilka lokaler?

När skolvalet är genomfört så bygger skolledningen sin organisation. Detta arbete skiljer sig inte från andra år eller hur man gör på andra skolor. Tjänstefördelningen bör vara klar under senare delen av vårterminen och sträcker sig över hela läsåret 2018/2019. Med anledning av att skolan får nya lokaler mitt under pågående läsår så kommer tjänstefördelningen eventuellt att behöva ses över.

Om jag vill veta mer, var hittar jag den informationen?

Under planeringsprocessen kommer vi att återkomma med information regelbundet så att intresserade har möjlighet att följa arbetet. Barn och vårdnadshavare får sin information i unikum genom blogginlägg som skolledningen lägger in under rubriken ”nya skollokaler”. Utomstående når informationen här på vår webb.

Nyfikna kan också följa oss på instagram, @rydebacksskolan1, där vi så klart berättar om våra lärmiljöer och hur vi arbetar med våra elever på Rydebäcksskolan.

Vi kommer också att starta en ny facebooksida, där du kan följa vårt arbete.